×

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności

1.1 Hour Passion SAS, 76, rue de Reuilly- CS 81231, 75583 Paris Cedex 12, France, (“Hour Passion”, „My”, „Nas”, „Nasz”) bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i prywatności Państwa informacji osobistych. Niniejsza polityka wraz z naszymi warunkami korzystania z Witryny stanowi podstawę, w oparciu o którą będziemy przetwarzać dane osobowe uzyskane w wyniku korzystania przez Państwa z niniejszej Witryny („Witryna”), oraz wyjaśnia z jakich plików cookie korzystamy. Całość przetwarzania Państwa danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w celach, dla których informacje te zostały przekazane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym tekstem, aby rozumieć nasze stanowisko i praktyki w zakresie Państwa danych osobowych, nasz sposób postępowania z tymi danymi i korzystania z plików cookie.

2. Informacje, które mogą być od Państwa zbierane

2.1 Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane o użytkownikach:

2.1.1 Informacje przekazywane poprzez wypełnienie formularzy w Witrynie. Obejmuje to informacje przekazywane w momencie rejestracji w celu korzystania z Witryny, rejestracji w celu korzystania z naszych usług, umieszczania materiału lub składania zamówienia na dalsze usługi. Możemy również prosić Państwa o podanie informacji, jeżeli biorą Państwo udział w konkursie lub promocji sponsorowanej przez nas oraz w przypadku zgłoszenia problemu dotyczącego Witryny.

2.1.2 Jeśli skontaktują się Państwo z nami, możemy zachować taką korespondencję.

2.1.3 Możemy także poprosić Państwa o wypełnianie ankiet wykorzystywanych przez nas do celów badawczych, aczkolwiek nie jest to wymagane.

2.1.4 Szczegóły Państwa wizyt w Witrynie, w tym m.in. dane dotyczące ruchu, lokalizacji, dane logowania i inne dane dotyczące komunikacji, wymagane do naszych własnych celów lub w innych celach, a także zasoby, do których uzyskujecie Państwo dostęp. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie.

3. Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych

3.1 Zebrane od Państwa dane mogą być przesyłane do lokalizacji w Szwajcarii (lokalizacja serwera) i tam przechowywane lub przechowywane w innej lokalizacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim.

3.2 Wszystkie przekazane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli otrzymali Państwo od nas (lub wybrali samodzielnie) hasło, które zapewnia im dostęp do pewnych części niniejszej witryny, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie go w poufności. Prosimy, by nie dzielić się z nikim Państwa hasłami.

3.3 Niestety przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do Witryny. Każde przekazanie danych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa informacji, będziemy stosować ściśle określone procedury i zabezpieczenia w celu zapobiegania próbom nieuprawnionego dostępu do informacji.

4. Wykorzystanie informacji

4.1 Posiadane informacje na Państwa temat wykorzystujemy w następujący sposób:

4.1.1 W celu zapewnienia, że treści z Witryny są przedstawiane w sposób najbardziej efektywny dla Państwa i dla Państwa komputera.

4.1.2 W celu dostarczania Państwu informacji, produktów lub usług, których się Państwo od nas domagają lub które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontaktowanie się z Państwem w takich celach.

4.1.3 W celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy Państwem a nami.

4.1.4 W celu umożliwienia Państwu korzystania z interaktywnych funkcji naszych usług, jeśli mają Państwo taki zamiar.

4.1.5 W celu powiadamiania Państwa o zmianach wprowadzanych w naszych usługach.

4.1.6 W celu stworzenia Państwa konta osobistego w spółce Hour Passion i zarządzania nim.

4.1.7 W celu zawiadamiania zwycięzców konkursów organizowanych online.

4.1.8 W celu testowania i doskonalenia naszych systemów służących do świadczenia usług.

4.1.9 W celu przeciwdziałania nadużywaniu lub niewłaściwemu używaniu naszych usług.

4.1.10 W celu wysyłania Państwu sondaży dotyczących poziomu ich zadowolenia z naszych usług (świadczonych przez spółkę Hour Passion  lub osoby trzecie działające w naszym imieniu), produktów i ogólnych doświadczeń w kontaktach ze spółką Hour Passion.

4.2 Jeżeli są Państwo istniejącym klientem, będziemy się kontaktować z Państwem wyłącznie drogą elektroniczną (np. e-mail, SMS, APP) lub pocztową, aby przekazać informacje o towarach i usługach podobnych do towarów i usług, które poprzednio Państwo nabyli.

4.3 Jeżeli są Państwo nowym klientem, w przypadkach, w których pozwalamy wybranym osobom trzecim na korzystanie z Państwa danych, możemy (lub osoby trzecie mogą) kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną lub pocztową, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

4.4 Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były wykorzystywane w ten sposób lub by Państwa dane były przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu za pomocą którego zbieramy Państwa dane (formularz zamówienia) lub o kontakt z nami poprzez hourpassion@swatchgroup.com

4.5 Możemy wymieniać niezawierające danych osobowych i niedotyczące poszczególnych osób statystyki lub dane demograficzne w formie zbiorczej z partnerami marketingowymi, reklamodawcami lub innymi osobami trzecimi w celach badawczych.

4.6 Na podstawie sposobu korzystania przez Państwa z Witryny możemy również uzyskać określone informacje na temat Państwa korzystania z Witryny, w sposób nie pozwalający na ich identyfikację. Co do zasady, informacje te są zbierane za pomocą „danych o ruchu”. Możemy zbierać i przechowywać takie informacje automatycznie w przypadku każdej Państwa interakcji z Witryną. Na przykład, możemy zbierać takie dane jak Państwa adres IP, nazwa hosta komputera, informacje na temat przeglądarki i referencyjna nazwa domeny za każdym razem, kiedy odwiedzają Państwo Witrynę. Możemy również zbierać informacje dotyczące wzorców ruchu klienta i korzystania ze strony. Informacje te nie zawierają jednak żadnych danych umożliwiających Państwa identyfikację, lecz służą do analizy i ulepszania Witryny oraz zapewnienia naszym klientom zadowolenia z korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie oraz informacji, w jakich przypadkach poprosimy o Państwa zgodę.

5. Ujawnienie danych

5.1 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdej spółce z naszej grupy kapitałowej, co obejmuje nasze spółki zależne, naszą spółkę holdingową oraz jej spółki zależne, które mogą się znajdować na terytorium lub poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.2 Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim:

5.2.1 Pomagającym nam w prowadzeniu Witryny (takim jak dostawcy usług internetowych) lub w świadczeniu usług zamówionych przez Państwa. Wspomniane osoby trzecie muszą zapewniać przez cały czas taki sam poziom bezpieczeństwa Państwa informacji osobistych jak spółka Hour Passion.

5.2.2 W przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas firmy lub aktywów, w takim przypadku możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.

5.2.3 Wykonującym zadania w naszym imieniu, jak np. realizowanie zamówień, dostarczanie przesyłek, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi, obsługa klienta, wysyłanie listów i e-maili, usuwanie powtarzających się wpisów z list klientów, analizowanie danych, zapewnienie pomocy marketingowej, wykonywanie sondaży zadowolenia klientów, dostarczanie spersonalizowanych reklam, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków (włączając w to płatne pozycje i linki). Osoby te mają dostęp do danych osobowych, potrzebnych do wykonywania powierzonych im zadań, lecz nie mogą wykorzystywać ich do innych celów. Dodatkowo, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz w sposób dozwolony przez stosowne przepisy prawa ochrony danych osobowych.

5.2.4 W przypadku nabycia spółki Hour Passion lub całości jej aktywów lub spółki należącej do naszej grupy kapitałowej przez osobę trzecią, w takim przypadku posiadane dane osobowe na temat klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.

5.2.5 W przypadku gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków korzystania z Witryny i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Hour Passion lub spółki należącej do naszej grupy kapitałowej, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i w celu ograniczenia ryzyka kredytowego.

6. Prawa użytkownika

6.1 Użytkownik może w każdym czasie odwołać każdą zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych wysyłając email lub list lub klikając na odpowiednie pole w formularzach używanych do zbierania Danych Osobowych, przy czym odwołanie zgody będzie skuteczne od dnia jego dokonania. Użytkownik może  w każdym czasie żądać informacji dotyczących tego jakie jego Dane Osobowe są przetwarzane oraz w jakim celu. Dodatkowo, Użytkownik może na zasadach określonych w przepisach prawa żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia jego Danych Osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw lub w razie jakichkolwiek pytań Użytkownik powinien się skontaktować z SGPL pod następującym adresem Hour Passion SAS, 76, rue de Reuilly-CS 81231, 75583 Paris Cedex 12, France, lub przy użyciu adresu email/formularza kontaktowego hourpassion@swatchgroup.com

6.2 Mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na korzystanie przez nas z niektórych plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat.

6.3 Witryna może każdorazowo zawierać linki do stron internetowych oraz ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeżeli podążycie Państwo za linkiem do którejkolwiek z tych stron internetowych, prosimy zwrócić uwagę, że te strony internetowe mają własne polityki ochrony danych, i nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za powyższe polityki. Należy zapoznać się z tymi politykami przed podaniem danych osobowych na ww. stronach internetowych.

7. Cookie i oprogramowania szpiegującego

7.1 Wykorzystanie plików cookie i oprogramowania szpiegującego.

7.1.1 Nigdy nie korzystamy z oprogramowania szpiegującego i nie instalujemy go na Państwa komputerze, ani też nie stosujemy oprogramowania szpiegującego do pozyskiwania informacji z Państwa komputera.

7.1.2 Podobnie jak wiele stron internetowych korzystamy z plików „cookie”, które są plikami przechowywanymi na dysku twardym Państwa komputera przez przeglądarkę i wykorzystywane są do zbierania oraz przechowywania niektórych Państwa informacji.

7.1.3 Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, lecz zezwala użytkownikowi na ich wyłączenie. W „Pomocy” na pasku narzędziowym większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat możliwości zablokowania akceptowania nowych plików cookie, możliwości ustawienia przeglądarki pod kątem powiadamiania o przyjęciu nowych plików cookie oraz możliwości ich całkowitego wyłączenia. Można także wyłączyć lub usunąć uprzednio zaakceptowane pliki cookie, jeżeli takie jest Państwa życzenie.

7.1.4 Zalecamy włączenie akceptacji plików cookie, co umożliwi Państwu wygodniejsze korzystanie z Witryny. Jeżeli ustawią Państwo swoją przeglądarkę na blokowanie wszystkich plików cookie (w tym absolutnie niezbędnych plików cookie), mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych części Witryny.

7.1.5 Ustawiliśmy pewne pliki cookie na Państwa urządzeniu i rekomendujemy wyrażenie zgody na korzystanie z nich. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, możecie nadal korzystać z Witryny, lecz niektóre jej części mogą nie działać lub nie działać tak dobrze, jak z tymi plikami.

7.2 Używamy następujących plików cookies:

7.2.1 Absolutnie niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są niezbędne do obsługi Witryny oraz umożliwienia Państwu skorzystania z usług, które Państwo zamówili. Obejmują one np. pliki cookie, które umożliwiają Państwu zalogowanie się do bezpiecznych obszarów Witryny.

7.2.2 Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie odnotowują informacje o wyborach dokonanych przez Państwa w Witrynie, takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się Państwo znajdują. W ten sposób mamy możliwość personalizacji Państwa odwiedzin w odniesieniu do Witryny.

7.2.3 Pliki cookie poprawiające wydajność. Analityczne pliki cookie umożliwiają nam zbieranie informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, np. liczenie odwiedzających i śledzenie, w jaki sposób przemieszczają się oni w Witrynie. Odnotowują one Państwa wizytę w Witrynie, odwiedzone strony i wykorzystane linki. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które umożliwiają Państwa identyfikację. Wszystkie informacje są anonimowe. Pomaga nam to ulepszyć sposób funkcjonowania Witryny.

7.2.3 (i) Korzystamy z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google, Inc. („Google”), w celu analizy korzystania przez Państwa z Witryny. Informacje generowane przez usługę Google Analytics podlegają polityce prywatności Google i będą przekazywane Google oraz przechowywane przez Google na serwerach w USA. Przed przekazaniem, informacje zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie ostatniego oktetu w Państwa adresie IP. Następnie Google przetworzy te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez Państwa z Witryny, sporządzenia raportów z aktywności w Witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Mogą Państwo odmówić wykorzystania plików cookie w powyższych celach poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce, jednak w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Witryny. Mogą Państwo ponadto wycofać się ze zbierania danych o Państwa aktywności (w tym Państwa adresu IP) i ich przetwarzania, pobierając i instalując w Państwa aktualnej przeglądarce internetowej dodatek dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Więcej informacji o wykorzystywaniu Państwa danych przez Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

7.2.3 (ii) W odniesieniu do osób odwiedzających naszą Witrynę pochodzących z Chin kontynentalnych (ChRL) możemy używać zamiast Google Analytics, usługi Site Monitor dostarczanej przez Miaozhen Ltd., Beijing, (ChRL), w tych samych celach i z tymi samymi ograniczeniami, lecz z serwerami na terenie ChRL. Aby dowiedzieć się jak zablokować używanie Site Monitor w Państwa przeglądarce, proszę odwiedzić stronę http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html.

7.2.4 Pliki cookies mediów społecznościowych. Te pliki cookies pozwalają Państwu na dzielenie się treściami z Witryny na platformach mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram). Nie kontrolujemy tych plików, ponieważ są one ustawiane samodzielnie przez platformy mediów internetowych.

7.2.5 Reklamowe pliki cookies . Te pliki cookie umożliwiają nam dostarczenie dopasowanych do Państwa upodobań reklam witryn osób trzecich w oparciu o Państwa zainteresowanie naszymi produktami i usługami, wykazywanym podczas Państwa wizyt w naszej Witrynie. Te pliki cookies nie zbierają informacji umożliwiających Państwa identyfikację. Wszelkie informacje są anonimowe.

7.2.5 (i) Stosujemy w naszej Witrynie reklamy oparte na zainteresowaniu, włączając w to technologię retargetowania i remarketingu dostarczane przez osoby trzecie („niezależne podmioty zewnętrzne”), jak:

• Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

w celu analizowania Państwa nawigacji po naszej Witrynie. Bazując na tym, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu spersonalizowaną reklamę. W tym celu przechowywane są pliki cookies na Państwa komputerze. W trakcie Państwa wizyty w naszej Witrynie zarówno niezależne podmioty zewnętrzne, jak i spółka Hour Passion nie zbierają żadnych spersonalizowanych danych, lecz wyłącznie dane anonimowe. Zastosowanie takiej technologii jest całkowicie zgodne z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych. Dzięki tym danym możemy na przykład pokazać Państwu reklamę witryn osób trzecich, spersonalizowaną zgodnie z Państwa zainteresowaniem naszym produktem, na przykład po Państwa wizycie w naszej Witrynie i wykazaniu zainteresowania poszczególnymi seriami produktów, ta technologia może pokazać później Państwu więcej informacji w formie reklamy podczas przeglądania innych witryn internetowych. Jedynym celem stosowania tej technologii jest najlepsze dostosowanie dostępnych informacji do Państwa zainteresowań i zapewnienie by Państwa doświadczenia online zawierały jak najwięcej informacji. Jednakże mogą Państwo, dostosowując ustawienia swojej przeglądarki internetowej, nie przechowywać takich plików cookies i usunąć dotychczas przechowywane. Prosimy zapoznać się z funkcjami wyłączenia plików cookies u niezależnych podmiotów zewnętrznych klikając na zamieszczone poniżej linki:

• Google Analytics Advertising Features: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

7.2.5 (ii) Anonimowe dane generowane przy użyciu narzędzia Google Analytics Advertising Features mogą być wykorzystane do sprawozdań demograficznych i preferencji konsumentów, jak również do raportów dotyczących wyświetleń reklam (network impression reporting).

8. Zmiany naszej polityki prywatności

8.1 Wszelkie zmiany, jakie wprowadzamy do naszej polityki prywatności będą publikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, zgłaszane Państwu pocztą elektroniczną.

9. Kontakt

9.1 W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem hourpassion@swatchgroup.com.

 

×

Company information

This Website is operated by :

Hour Passion SAS
76-78 rue de Reuilly
F-75012 Paris
Phone : +33 1 44 68 27 27
Fax : +33 1 43 47 21 67
Email : hourpassion@swatchgroup.com
 

Registered office :

Paris/France
 

Register of Commerce :

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (France)
Registration number : 501 364 541
VAT number : IC FR 9250136454100026

×

Warunki korzystania z witryny

1. Wstęp 

1.1 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania ze strony internetowej („Warunki”) przed skorzystaniem z niniejszej witryny („Witryna”). Dostęp do Witryny i korzystanie z niej oznacza, że akceptują Państwo niniejsze Warunki i zgadzają się na ich przestrzeganie. W przeciwnym razie nie należy korzystać z Witryny.
 
1.2 Witryna jest prowadzona przez by Hour Passion  SAS 76, rue de Reuilly-CS 81231, 75583 Paris Cedex 12 ( „Hour Passion..”, „My”, „Nas”, „Nasz”), która również wydała niniejsze Warunki. 

1.3 Spółka Hour Passion   może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki. Wszelkie zmiany są dla Państwa wiążące, w związku z tym powinni okresowo odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualnie obowiązującymi Warunkami.

2. Cel i treść witryny 

2.1 Wszystkie informacje i materiały zamieszczone w Witrynie przedstawiane są wyłącznie w celu przekazania ogólnych informacji o produktach i usługach Hour Passion oraz ich promocji. Takie informacje i materiały nie stanowią oferty handlowej na produkty i/lub usługi świadczone przez spółkę Hour Passion lub oficjalnych sprzedawców detalicznych lub inne osoby trzecie, nie są też poradami ani innymi instrukcjami korzystania z produktów i/lub usług Hour Passion. 

2.2 Witryna może zawierać informacje o naszych światowych produktach i usługach , z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Odniesienie do danego produktu lub usługi  Hour Passion  nie oznacza, że ten produkt lub usługa jest lub będzie dostępna w Państwa lokalizacji.

3. Treści dodawane przez użytkownika 

3.1 Należy mieć świadomość, że za każdym razem, gdy zamieszczają Państwo informacje w Witrynie (np. na forum lub w księdze gości), informacje te mogą być dostępne dla innych użytkowników. Należy zatem starannie dobierać umieszczane i udostępniane innym użytkownikom informacje. 

3.2 Hour Passion nie rości sobie praw własności do tekstu, plików, obrazów, zdjęć, materiałów wideo, materiałów dźwiękowych, prac autorskich ani jakichkolwiek innych materiałów, które Państwo umieszczą („Materiały Użytkownika”) w Witrynie. Po umieszczeniu Materiałów Użytkownika, nadal zachowują Państwo wszystkie prawa własności do nich, a także prawo do korzystania z nich w wybrany przez Państwa sposób. Umieszczając Materiały Użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem udzielają Nam Państwo niniejszym niewyłącznej, przenoszalnej i bezpłatnej licencji do korzystania z nich na całym świecie, z możliwością udzielania sublicencji, na wykorzystywanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne pokazywanie, powielanie i rozpowszechnianie Materiałów Użytkownika udostępnionych przez Państwa w Witrynie i za jej pośrednictwem lub w poświęconej  Hour Passion części platformy zewnętrznej (Facebook, Twitter itp.), do czasu usunięcia przez Państwo tych Materiałów z Witryny. 

3.3 Oświadczają i gwarantują Państwo, że: (i) są Państwo właścicielem Materiałów Użytkownika, które zostały przez Państwa umieszczone w Witrynie lub w inny sposób są Państwo uprawnieni do udzielenia wyżej opisanej licencji, oraz (ii) zamieszczenie przez Państwa Materiałów Użytkownika w Witrynie nie narusza prawa do prywatności, prawa do publikacji, praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych lub jakichkolwiek innych praw osoby fizycznej lub spółki. 

3.4 Wyłącznie Państwo są odpowiedzialni za Materiały Użytkownika, które umieszczają w Witrynie. Nie mogą Państwo umieszczać, przesyłać lub dzielić się Materiałami Użytkownika w Witrynie, których Państwo nie stworzyli lub nie mają Państwo pozwolenia na ich umieszczenie. Materiały Użytkownika nie zawsze są sprawdzane przez Hour Passion przed ich zamieszczeniem i niekoniecznie odzwierciedlają opinie lub politykę Hour Passion. Hour Passion nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, co do Materiałów Użytkownika lub dokładności i wiarygodności tych Materiałów lub jakichkolwiek treści lub informacji, które przekazują Państwo pozostałym użytkownikom. Nie mogą Państwo publikować ani przesyłać żadnych materiałów niezgodnych z prawem oraz takich które mogą zostać sklasyfikowane jako groźba, pomówienie, zniesławienie, a także mających charakter obsceniczny, skandaliczny, podburzający, pornograficzny lub bluźnierczy lub materiałów, które stanowią lub zachęcają do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo. 

3.5 Witryna oferuje użytkownikom możliwość stworzenia własnego konta przez podanie pewnych informacji. W szczególności będą Państwo musieli wybrać adres poczty elektronicznej i hasło. Na Państwu spoczywa całkowita odpowiedzialność za utrzymanie w poufności Państwa hasła. Zgadzają się Państwo nie wykorzystywać konta, adresu poczty elektronicznej lub hasła innego użytkownika pod żadnym pozorem i nie ujawniać Państwa hasła osobom trzecim. Wyrażają Państwo zgodę na natychmiastowe powiadomienie nas o jakimkolwiek podejrzeniu nieuprawnionego użycia Państwa konta lub dostępu do Państwa hasła. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za używanie Państwa konta.

3.6 Hour Passion wyraźnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji lub materiałów publikowanych lub przekazywanych przez kogokolwiek, które naruszają niniejsze zasady, włączając w to wszelkie oferty zegarków. Hour Passion będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania oraz stosować się do postanowień sądów żądających lub nakazujących spółce Hour Passion ujawnienie tożsamości każdej osoby publikującej takie informacje lub materiały.

4. Prawa własności intelektualnej 

4.1 Witryna wraz z wszelkimi informacjami, tekstem, obrazami, zdjęciami, klipami audio i wideo, wzorami, grafikami, logotypami, symbolami, nazwami, oznaczeniami produktów i oznaczeniami korporacyjnymi, a także całym oprogramowaniem zawartym w Witrynie i wszystkimi pozostałymi plikami oraz ich wyborem i organizacją („Treść Witryny”), podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i prawa do wzorów, które przysługują [Hour Passion], jej podmiotom stowarzyszonym, jej użytkownikom lub licencjodawcom, z zastrzeżeniem wszystkich praw. Żadna Treść Witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, opracowywana, powielana, publikowana ponownie, pobierana, wyświetlana, umieszczana, przesyłana lub sprzedawana w jakiejkolwiek postaci lub za pomocą jakichkolwiek środków, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Hour Passion, z tym, że powyższe nie ma zastosowania do Materiałów Użytkownika, które w sposób zgodny z prawem umieszczą Państwo w Witrynie. Ponadto żadne treści cyfrowe nie mogą być kopiowane do innych programów bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Hour Passion

4.2 Z zastrzeżeniem, że mogą Państwo korzystać z Witryny, udzielona zostaje Państwu ograniczona licencja na dostęp do Witryny i Treści Witryny oraz na korzystanie z nich i pobieranie lub drukowanie kopii jakiejkolwiek części Treści Witryny, do której uzyskali Państwo prawidłowy dostęp, jednakże wyłącznie na Państwa własny, niekomercyjny użytek oraz pod warunkiem zachowania w stanie nienaruszonym wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych prawach zastrzeżonych. Licencja podlega Warunkom i nie obejmuje stosowania eksploracji danych (data mining), programów-robotów lub podobnych metod zbierania lub wydobywania danych. Z wyjątkiem Państwa własnych Materiałów Użytkownika, nie mogą Państwo wprowadzać lub ponownie publikować Treści Witryny w jakimkolwiek miejscu w Internecie, intranecie lub extranecie, ani też włączać ich do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji; wszelkie inne sposoby korzystania z Treści Witryny są ściśle zabronione. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Treści Witryny w sposób inny, niż wyraźnie wskazany w niniejszych Warunkach, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Hour Passion, jest ściśle zabronione i skutkuje wypowiedzeniem licencji udzielonej zgodnie z niniejszymi Warunkami. Ewentualne nieuprawnione użycie może również naruszać obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. prawa autorskie i prawo znaków towarowych oraz obowiązujące regulaminy i statuty dotyczące komunikacji. O ile nie wskazano wyraźnie w niniejszych Warunkach, żadne postanowienie niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako udzielające jakiejkolwiek licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej. 

4.3 „ Hour Passion" oraz inne znaki towarowe, logotypy, znaki szczególne, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, nazwy usług i inne znaki (łącznie „Znaki Towarowe”) umieszczone w Witrynie są przedmiotem praw do znaków towarowych i innym praw spółki Hour Passion i jej podmiotów stowarzyszonych. Naszych Znaków Towarowych nie można wykorzystywać, także jako części znaków towarowych i/lub części nazw domen, w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, w jakikolwiek sposób, który mógłby wywołać konfuzje, a także nie można ich kopiować, naśladować lub używać, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Hour Passion. Użycie / niewłaściwe użycie przez Państwa Znaków Towarowych umieszczonych w Witrynie lub jakiejkolwiek innej Treści Witryny, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Warunkach, jest ściśle zabronione. 

5. Zastrzeżenie 

5.1 Chociaż spółka Hour Passion dokłada należytych starań, aby uwzględnić w Witrynie dokładne i aktualne informacje, nie udziela jennak gwarancji ani nie składa oświadczeń w odniesieniu do Treści Witryny, które są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności spółka Hour Passion nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez Państwa z Treści Witryny nie naruszy praw osób trzecich, które nie należą lub nie są ze spółką Hour Passion powiązane. 

5.2 Spółka Hour Passion nie przyjmuje odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia Państwa sprzętu komputerowego lub innego mienia, ani ze wirusy, którymi Państwa sprzęt komputerowy lub innych sprzęt może zostać zarażony w związku z ich dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem jej albo w związku z pobieraniem przez Państwa jakichkolwiek materiałów, danych, tekstu, materiału wideo lub audio z Witryny. 

5.3 Spółka Hour Passion  zastrzega sobie prawo do przerwania lub zaprzestania udostępniania części lub wszystkich funkcjonalności Witryny. Spółka  Hour Passion nie przyjmuje odpowiedzialności za przerwanie lub zaprzestanie udostępniania wszystkich lub części funkcjonalności Witryny, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem działania lub zaniechania spółki [COMPANY NAME SHORT] lub jej podmiotu stowarzyszonego lub osoby trzeciej.

5.4 Treść Witryny może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Spółka  Hour Passion  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek i/lub ulepszeń Treści Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania o nich.

6. Linki do i z innych witryn internetowych 

6.1 Jako że spółka Hour Passion nie ma żadnej kontroli nad witrynami osób trzecich, do których linkowana jest Witryna, ani nie rekomenduje tych stron oraz, ponieważ spółka  Hour Passion nie dokonywała przeglądu żadnych witryn internetowych, do których linkowana jest Witryna, przyjmują Państwo do wiadomości, że spółka Hour Passion nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wszelkich zewnętrznych stron internetowych ani innych stron internetowych, do których linkowana jest Witryna. Odpowiedzialność za dostęp do zewnętrznych stron internetowych i linkowanych witryn osób trzecich spoczywa wyłącznie na użytkownikach. 

6.2 Linkowanie do Witryny, zewnętrznych stron internetowych lub innych stron internetowych odbywa się na Państwa wyłączne ryzyko. Korzystając z takich linków, zdają sobie Państwo sprawę, że obowiązywać wówczas będą zastrzeżenia prawne i polityka prywatności danej linkowanej strony, które mogą różnić się od zastrzeżeń prawnych i polityki spółki Hour Passion. Jeśli chcieliby Państwo podać link do Witryny, mogą to zrobić jedynie poprzez linkowanie do strony głównej, ale bez jej powielania, oraz z zastrzeżeniem poniższych warunków. 

6.3 Ramkowanie Witryny przez strony lub elementy stron należących do podmiotów niebędących częścią The Swatch Group Ltd. nie jest dozwolone. Odnośniki szeregowe (in-line linking) lub inny sposób załączania części Witryny do stron internetowych podmiotów, które nie są częścią The Swatch Group Ltd. jest również zabronione.  

7. Dostęp do usługi 

7.1 Chociaż spółka Hour Passion stara się zapewnić dostępność Witryny przez całą dobę, nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeżeli Witryna będzie niedostępna w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres. 

7.2 Dostęp do Witryny może zostać tymczasowo i bez wcześniejszego powiadomienia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od Nas niezależnych.

8. Ograniczenie odpowiedzialności 

8.1 W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i z wyjątkiem szkód spowodowanych umyślnie lub przez rażące zaniedbanie, spółka Hour Passion oraz każda inna spółka powiązana z The Swatch Group Ltd., w tym ich członkowie kierownictwa, członkowie zarządu, pracownicy, wspólnicy lub agenci lub każdy z nich z osobna, wyłączają ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód w jakiejkolwiek wysokości i jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać po Państwa stronie lub po stronie osoby trzeciej (w tym, bez ograniczenia, wszelkich strat lub szkód bezpośrednich, pośrednich lub wynikowych lub utraty dochodu, zysków, wartości firmy lub danych) mających jakikolwiek związek z Witryną lub z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub wynikami korzystania z Witryny, wszelkich stron internetowych, które linkują do Witryny lub materiałów na takich stronach, w tym m.in. strat lub szkód spowodowanych wirusami, którymi Państwa sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inny sprzęt może zostać zarażony w związku z Państwa dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem jej lub pobieraniem przez Państwa jakichkolwiek materiałów z Witryny lub ze stron internetowych, które linkują do Witryny.  

9. Prywatność

9.1 Troszczymy się o Państwa prywatność i ochronę Państwa danych osobowych. 

10. Pozostałe postanowienia 

10.1 Zaniechanie przez spółkę Hour Passion wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa albo postanowienia Warunków nie oznacza odstąpienia od tego prawa lub postanowienia. Tytuły poszczególnych punktów Warunków służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych lub umownych. 
Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek postanowienia Warunków pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na ważność, zgodność z prawem bądź wykonalność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach. 

10.2 Warunki podlegają prawu szwajcarskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, bez uwzględnienia norm kolizyjnych lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwe sądy w miejscu, gdzie spółka Hour Passion ma siedzibę, obecnie, Paris, France , Switzerland, będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku ewentualnych sporów wynikających z Warunków i korzystania przez Państwa z Witryny, z zastrzeżeniem przysługującego nam prawa do wszczynania postępowań przeciwko użytkownikowi w miejscu jego zamieszkania.  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Warunków, należy zwrócić się na piśmie do 

Hour Passion SAS
76, rue de Reuilly-CS 81231
75583 Paris Cedex 12
France

lub za pośrednictwem  hourpassion@swatchgroup.com

×

Cookie i oprogramowania szpieg

1.1 Wykorzystanie plików cookie i oprogramowania szpiegującego.

1.1.1 Nigdy nie korzystamy z oprogramowania szpiegującego i nie instalujemy go na Państwa komputerze, ani też nie stosujemy oprogramowania szpiegującego do pozyskiwania informacji z Państwa komputera.

1.1.2 Podobnie jak wiele stron internetowych korzystamy z plików „cookie”, które są plikami przechowywanymi na dysku twardym Państwa komputera przez przeglądarkę i wykorzystywane są do zbierania oraz przechowywania niektórych Państwa informacji.

1.1.3 Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, lecz zezwala użytkownikowi na ich wyłączenie. W „Pomocy” na pasku narzędziowym większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat możliwości zablokowania akceptowania nowych plików cookie, możliwości ustawienia przeglądarki pod kątem powiadamiania o przyjęciu nowych plików cookie oraz możliwości ich całkowitego wyłączenia. Można także wyłączyć lub usunąć uprzednio zaakceptowane pliki cookie, jeżeli takie jest Państwa życzenie.

1.1.4 Zalecamy włączenie akceptacji plików cookie, co umożliwi Państwu wygodniejsze korzystanie z Witryny. Jeżeli ustawią Państwo swoją przeglądarkę na blokowanie wszystkich plików cookie (w tym absolutnie niezbędnych plików cookie), mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych części Witryny.

1.1.5 Ustawiliśmy pewne pliki cookie na Państwa urządzeniu i rekomendujemy wyrażenie zgody na korzystanie z nich. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, możecie nadal korzystać z Witryny, lecz niektóre jej części mogą nie działać lub nie działać tak dobrze, jak z tymi plikami.

1.2 Używamy następujących plików cookies:

1.2.1 Absolutnie niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są niezbędne do obsługi Witryny oraz umożliwienia Państwu skorzystania z usług, które Państwo zamówili. Obejmują one np. pliki cookie, które umożliwiają Państwu zalogowanie się do bezpiecznych obszarów Witryny.

1.2.2 Funkcjonalne pliki cookie.Te pliki cookie odnotowują informacje o wyborach dokonanych przez Państwa w Witrynie, takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się Państwo znajdują. W ten sposób mamy możliwość personalizacji Państwa odwiedzin w odniesieniu do Witryny.

1.2.3 Pliki cookie poprawiające wydajność. Analityczne pliki cookie umożliwiają nam zbieranie informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, np. liczenie odwiedzających i śledzenie, w jaki sposób przemieszczają się oni w Witrynie. Odnotowują one Państwa wizytę w Witrynie, odwiedzone strony i wykorzystane linki. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które umożliwiają Państwa identyfikację. Wszystkie informacje są anonimowe. Pomaga nam to ulepszyć sposób funkcjonowania Witryny.

1.2.3 (i) Korzystamy z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google, Inc. („Google”), w celu analizy korzystania przez Państwa z Witryny. Informacje generowane przez usługę Google Analytics podlegają polityce prywatności Google i będą przekazywane Google oraz przechowywane przez Google na serwerach w USA. Przed przekazaniem, informacje zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie ostatniego oktetu w Państwa adresie IP. Następnie Google przetworzy te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez Państwa z Witryny, sporządzenia raportów z aktywności w Witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Mogą Państwo odmówić wykorzystania plików cookie w powyższych celach poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce, jednak w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Witryny. Mogą Państwo ponadto wycofać się ze zbierania danych o Państwa aktywności (w tym Państwa adresu IP) i ich przetwarzania, pobierając i instalując w Państwa aktualnej przeglądarce internetowej dodatek dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Więcej informacji o wykorzystywaniu Państwa danych przez Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

1.2.3 (ii) W odniesieniu do osób odwiedzających naszą Witrynę pochodzących z Chin kontynentalnych (ChRL) możemy używać zamiast Google Analytics, usługi Site Monitor dostarczanej przez Miaozhen Ltd., Beijing, (ChRL), w tych samych celach i z tymi samymi ograniczeniami, lecz z serwerami na terenie ChRL. Aby dowiedzieć się jak zablokować używanie Site Monitor w Państwa przeglądarce, proszę odwiedzić stronę http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html.

1.2.4 Pliki cookies mediów społecznościowych.Te pliki cookies pozwalają Państwu na dzielenie się treściami z Witryny na platformach mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram). Nie kontrolujemy tych plików, ponieważ są one ustawiane samodzielnie przez platformy mediów internetowych.

1.2.5 Reklamowe pliki cookies .Te pliki cookie umożliwiają nam dostarczenie dopasowanych do Państwa upodobań reklam witryn osób trzecich w oparciu o Państwa zainteresowanie naszymi produktami i usługami, wykazywanym podczas Państwa wizyt w naszej Witrynie. Te pliki cookies nie zbierają informacji umożliwiających Państwa identyfikację. Wszelkie informacje są anonimowe.

1.2.5 (i) Stosujemy w naszej Witrynie reklamy oparte na zainteresowaniu, włączając w to technologię retargetowania i remarketingu dostarczane przez osoby trzecie („niezależne podmioty zewnętrzne”), jak:

• Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

w celu analizowania Państwa nawigacji po naszej Witrynie. Bazując na tym, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu spersonalizowaną reklamę. W tym celu przechowywane są pliki cookies na Państwa komputerze. W trakcie Państwa wizyty w naszej Witrynie zarówno niezależne podmioty zewnętrzne, jak i spółka Hour Passion nie zbierają żadnych spersonalizowanych danych, lecz wyłącznie dane anonimowe. Zastosowanie takiej technologii jest całkowicie zgodne z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych. Dzięki tym danym możemy na przykład pokazać Państwu reklamę witryn osób trzecich, spersonalizowaną zgodnie z Państwa zainteresowaniem naszym produktem, na przykład po Państwa wizycie w naszej Witrynie i wykazaniu zainteresowania poszczególnymi seriami produktów, ta technologia może pokazać później Państwu więcej informacji w formie reklamy podczas przeglądania innych witryn internetowych. Jedynym celem stosowania tej technologii jest najlepsze dostosowanie dostępnych informacji do Państwa zainteresowań i zapewnienie by Państwa doświadczenia online zawierały jak najwięcej informacji. Jednakże mogą Państwo, dostosowując ustawienia swojej przeglądarki internetowej, nie przechowywać takich plików cookies i usunąć dotychczas przechowywane. Prosimy zapoznać się z funkcjami wyłączenia plików cookies u niezależnych podmiotów zewnętrznych klikając na zamieszczone poniżej linki:

• Google Analytics Advertising Features: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

1.2.5 (ii) Anonimowe dane generowane przy użyciu narzędzia Google Analytics Advertising Features mogą być wykorzystane do sprawozdań demograficznych i preferencji konsumentów, jak również do raportów dotyczących wyświetleń reklam (network impression reporting).

×
Hour Passion używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies i zarządzania nimi.

      HOUR PASSION jest koncepcyjnym typem sklepu, należącym do Swatch Group – największego na świecie producenta zegarków. Od chwili założenia, specjalizuje się on w sprzedaży detalicznej zegarków i biżuterii wielu marek.