×

Privacy Notice

1. Informacje o niniejszej Polityce prywatności

1.1. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) jest oświadczeniem HOUR PASSION SAS, 76, rue de Reuilly – CS81231, Paris Cedex 12, France, („Hour Passion”, „my", „nasz”, „nas”). Administratorem danych na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jest Hour Passion.

1.2. Niniejsza Polityka prywatności wraz z naszymi Warunkami korzystania stanowi podstawę, w oparciu o którą będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych administrowanych przez nas form aktywności w sieci, w tym naszych mediów społecznościowych i aplikacji (zwanych łącznie „Witryną”). Aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania przez nas z plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych (plug-in), prosimy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie, pikselach i wtyczkach społecznościowych.

1.3. Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone przez nas w niniejszej Polityce prywatności zostaną opublikowane na niniejszej Witrynie lub przesłane do Użytkownika pocztą e-mail.

1.4. Obecnie obowiązuje wersja Polityki prywatności z dnia 22/05/2018.

2. Jakie dane osobowe zbieramy od Użytkownika?

2.1. Zbieramy dane osobowe, które Użytkownik nam podaje, np. wypełniając formularz kontaktowy, rejestrując konto, korzystając z interaktywnych funkcji, subskrybując usługę, uczestnicząc w promocji marketingowej, zamawiając produkt lub usługę, występując o udzielenie informacji i/lub materiałów albo wypełniając ankiety. Zwykle takie dane osobowe obejmują:
2.1.1. informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego lub innego);
2.1.2. informacje o zakupach i transakcjach;
2.1.3. informacje o płatnościach (takie jak numer karty płatniczej Użytkownika, data ważności, numer autoryzacji lub kod bezpieczeństwa, adres dostawy i adres do faktury);
2.1.4. informacje dotyczące obsługi klienta (takie jak zapytania do biura obsługi klienta, komentarze i historia napraw);
2.1.5. nazwę użytkownika i hasło;
2.1.6. informacje o prywatnych lub zawodowych zainteresowaniach Użytkownika, datę urodzenia, stan cywilny, dane demograficzne oraz doświadczenie z naszymi produktami i preferowane formy kontaktu;
2.1.7. zdjęcia, komentarze i inne treści udostępnione przez Użytkownika;
2.1.8. udostępnione przez Użytkownika informacje kontaktowe dotyczące jego znajomych lub innych osób, z którymi Użytkownik chciałby abyśmy się skontaktowali; oraz
2.1.9. informacje jakie możemy uzyskać od naszych usługodawców zewnętrznych.

2.2. Zbieramy metadane, np. informacje dotyczące odwiedzin Witryny przez Użytkownika, takie jak: dane o ruchu, dane o lokalizacji, adres IP, informacje o przeglądarce, dane sesji, preferencje, ustawienia, dzienniki w sieci Web i inne informacje komunikacyjne, które monitorujemy podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

3.1. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celach które zostały określone, lub które są oczywiste w momencie gromadzenia danych oraz

3.1.1. na które Użytkownik wyraził zgodę, np. zaznaczając pole wyboru; lub
3.1.2. które mamy obowiązek gromadzić na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. w celu spełnienia wymogów zatrzymywania danych w odniesieniu do danych, które są ważne ze względów sprawozdawczości finansowej; lub
3.1.3. gdy jest to wymagane do wykonania umowy, np. w przypadku zamówienia towarów przez Użytkownika; lub
3.1.4. w celach wynikających z innego uzasadnionego interesu, który obejmuje:
• analizę rynku, promocję produktów i usług, komunikację z Użytkownikiem i dostosowywanie ofert pod jego kątem;
• dostawę i doskonalenie naszych produktów lub usług;
• zarządzanie relacjami z klientem, zleceniodawcą, dostawcą oraz innymi relacjami, udostępnianie informacji wewnętrznym interesariuszom, wdrażanie procedur bezpieczeństwa, jak również planowanie i rozdzielanie zasobów i budżetu;
• monitorowanie, wykrywanie i ochrona organizacji oraz jej systemów, sieci, infrastruktury, komputerów, informacji, własności intelektualnej i innych praw, przed niepożądanym naruszeniem bezpieczeństwa, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem i uzyskaniem informacji, danych, jak również przed naruszeniem bezpieczeństwa systemu, atakiem hakerów, szpiegostwem gospodarczym i cyberatakami;
• ochronę i rozwijanie norm branżowych; udostępnianie informacji na temat osób lub przedsiębiorstw, które mogą nieść za sobą niekorzystny lub negatywny wpływ; oraz postępowanie zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi; lub
• przestrzeganie norm branżowych, wymogów organów regulacyjnych oraz innych wymogów związanych z zapobieganiem nadużyciom i praniu pieniędzy.

4. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

4.1. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

4.1.1. Jeżeli Użytkownik wypełnił formularz kontaktowy, podając swoje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje, itp., wykorzystujemy takie dane Użytkownika w celu udzielania odpowiedzi na jego pytania, przesyłania mu informacji lub realizacji innych zadań, o których wykonanie Użytkownik nas poprosi.
4.1.2. Jeżeli Użytkownik zarejestruje konto na naszej Witrynie, wówczas przetwarzamy dane wymagane do otwarcia takiego konta, np: nazwisko Użytkownika, jego adres, adres e-mail, hasło, zdjęcie profilowe, dane pochodzące z zewnętrznych kont (np. w przypadku, gdy Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem swojego konta na Facebooku) itd., w celu umożliwienia rejestracji i zarządzania kontem Użytkownika.
4.1.3. Jeżeli Użytkownik korzysta z naszych funkcji interaktywnych, wówczas przetwarzamy dane wymagane do korzystania z takich funkcji w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania i zarządzania tym korzystaniem; takie dane obejmują np: nazwisko i adres e-mail Użytkownika, które pojawią się w rankingu i zostaną przez nas wykorzystane w celu przesyłania Użytkownikowi aktualizacji dotyczących gry online, w której uczestniczył.
4.1.4. Jeżeli Użytkownik jest już naszym klientem, możemy wysyłać mu reklamy naszych produktów i usług, wykorzystując (przykładowo) jego nazwisko i adres pocztowy.
4.1.5. Jeżeli Użytkownik subskrybuje usługę newslettera, podając nam swój adres e-mail i nazwisko, wówczas wykorzystujemy te dane w celu przesłania Użytkownikowi naszego newslettera.
4.1.6. Jeżeli Użytkownik uczestniczy w promocji marketingowej, wówczas wykorzystujemy dane, których podanie jest wymagane od Użytkownika aby umożliwić mu takie uczestnictwo, np. w celu zarządzania zaproszeniem Użytkownika na wydarzenie albo w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i skontaktowania się z nim.
4.1.7. Jeżeli Użytkownik zamawia produkt, materiał lub usługę, konieczne jest przetwarzanie przez nas danych wymaganych do realizacji zamówienia Użytkownika, takich jak jego nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, informacje o karcie kredytowej, adres e-mail, itd., np. w celu potwierdzenia zamówienia Użytkownika, przetwarzania jego płatności, sprawdzenia zdolności kredytowej, dostawy zamówionych przedmiotów i kontaktu z Użytkownikiem w związku z dostawą.
4.1.8. Jeżeli Użytkownik udzieli odpowiedzi na jedno z naszych zapytań, podając nam dane osobowe, takie jak nazwisko, wiek, zawód, itd., wówczas przetwarzamy takie dane w celu analizy wyników zapytania i wyciągnięcia z niego wniosków.
4.1.9. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych z powiadomieniem, wówczas wykorzystujemy dane Użytkownika w celu przesłania mu materiałów promocyjnych i innych komunikatów, skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z jego uczestnictwem w wydarzeniach specjalnych, konkursach, loteriach, programach, ofertach, ankietach i badaniach rynku oraz w celu zarządzania takim uczestnictwem Użytkownika, wysyłania Użytkownikowi reklam naszych produktów i usług, dostosowania korzystania przez Użytkownika z Witryny, oferty marketingowej i komunikatów do jego preferencji i naszych warunków.
4.1.10. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem zewnętrznych serwisów społecznościowych, wówczas przetwarzamy dane Użytkownika w zakresie wymaganym do obsługi takiej formy komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem tych serwisów (nasz kontakt z Użytkownikiem w zewnętrznym serwisie społecznościowym będzie regulowany polityką prywatności i warunkami korzystania danego serwisu).
4.1.11. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu spełnienia i realizacji obowiązujących wymogów prawnych, naszych Warunków korzystania, stosownych norm branżowych, zobowiązań umownych i naszej polityki.

4.2. Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika za pomocą scentralizowanego systemu, który umożliwia podniesienie satysfakcji Użytkownika związanej z marką, poprzez dostosowanie naszych form komunikacji z Użytkownikiem i skierowanych do niego działań marketingowych tak, aby były one dla niego jak najbardziej odpowiednie i użyteczne (profilowanie). W tym celu możemy przetwarzać, dopasowywać i poszerzać dane osobowe Użytkownika o dane uzyskane od osób trzecich lub w wyniku kontaktu Użytkownika z nami. Przykładowo, jeżeli Użytkownik poda nam informacje na temat swojego wieku, dochodów, zainteresowań lub aktywności związanych z podróżowaniem, możemy zestawić te dane z zachowaniami zakupowymi Użytkownika i z innymi uzyskanymi od niego informacjami, w celu przedstawienia Użytkownikowi ofert, zaproszeń lub promocji, które w naszej opinii, szczególnie wpisują się w jego zainteresowania.

4.3. Przetwarzamy metadane uzyskane od Użytkownika, w celu ulepszania naszej Witryny, analizowania wzorców ruchu i korzystania z Witryny, realizacji marketingu ukierunkowanego, opracowywania i analizy danych statystycznych i demograficznych albo w celu optymalizacji naszej aktywności w sieci i działań marketingowych.

5. Komu ujawniamy i przekazujemy dane osobowe Użytkownika?

5.1. Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców w celu umożliwienia im korzystania z danych w ich własnym imieniu i pod własną kontrolą (jako administratorom):

5.1.1. Do naszej spółki-matki The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Szwajcaria (“Swatch Group”);
5.1.2. Naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach Swatch Group  w krajach, w których nasza marka jest reprezentowana w sposób wskazany podczas gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

5.2. Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców działającym w naszym imieniu i/lub w charakterze naszych partnerów (przetwarzających dane), wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji ich obowiązków, którzy to odbiorcy zostali umownie zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika (np. w celu realizacji zamówień, dostarczania przesyłek, przetwarzania płatności dokonywanych kartą kredytową, obsługi klienta, wysyłania wiadomości pocztą zwykłą i elektroniczną, przechowywania i przetwarzania danych, analizy danych, udostępniania (hostingu) stron internetowych, wspierania działań marketingowych, prowadzenia ankiet zadowolenia klientów, wysyłania spersonalizowanych materiałów reklamowych):

5.2.1. Swatch Group;
5.2.2. Do naszego centrum przetwarzania danych w Szwajcarii;
5.2.3. Naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach Grupy Swatch;
5.2.4. Innym usługodawcom zewnętrznym.

5.3. Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika nabywcy w przypadku nabycia Hour Passion lub całości jej aktywów przez osobę trzecią, w którym to przypadku posiadane dane osobowe na temat klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.

5.4. Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków korzystania i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Hour Passion lub spółki należącej do Swatch Group, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę danych z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed nadużyciami i ograniczenia ryzyka kredytowego.

5.5. Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do innych krajów, w tym do krajów uznanych przez właściwe organy regulacyjne jako niezapewniające odpowiedniego stopnia ochrony danych, np. do krajów, które nie zapewniają takiego stopnia ochrony w opinii Komisji Europejskiej lub szwajcarskiego Federalnego komisarza ds. ochrony danych i informacji. W takim przypadku, zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osobowych Użytkownika poprzez zobowiązanie odbiorców do przestrzegania wiążących zobowiązań umownych zgodnie z obowiązującymi standardami zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne albo posługując się innymi środkami bezpieczeństwa (jak np. certyfikacja własna), zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne. W celu uzyskania kopii stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa (umownych i pozostałych), prosimy o kontakt (patrz ust. 9 poniżej).

5.6. Niniejsza Witryna może zawierać linki przekierowujące do oraz ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. W przypadku korzystania przez Użytkownika z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że te strony posiadają własną politykę prywatności oraz że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za powyższą politykę. Należy zapoznać się z taką polityką przed podaniem danych osobowych na takich stronach internetowych.

6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika:

• do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody na dalsze przetwarzanie, np. w przypadku, gdy Użytkownik rezygnuje z subskrypcji newslettera albo usuwa konto na naszej Witrynie;
• dopóki nie będziemy pewni, że Użytkownik jest usatysfakcjonowany po nawiązaniu z nami kontaktu, np. w celu zamówienia katalogu, zadania pytania, prośby o informację, umówienia spotkania lub dokonania rezerwacji itd., lecz nie dłużej niż przez dwanaście (12) miesięcy od daty ostatniego kontaktu, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
• w związku z zakupem dokonanym przez Użytkownika lub w związku z operacją obsługi klienta, przez okres do momentu zakończenia takiej operacji, przedłużony o okres gwarancji, do którego możemy doliczyć przedłużony okres płatności na korzyść Użytkownika, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres zatrzymywania danych;
• przez okres, w którym Użytkownik pozostaje naszym partnerem biznesowym plus dziesięć lat, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
• przez okres, w którym jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. w celu wypełnienia prawnych zobowiązań dotyczących okresu przechowywania danych na podstawie przepisów i regulacji dotyczących księgowości i podatków.

7. W jakich sytuacjach wymagamy danych osobowych Użytkownika?

Jeżeli Użytkownik zamierza zawrzeć z nami umowę, np. w przypadku zamawiania przez niego towarów, będziemy musieli uzyskać określone dane osobowe Użytkownika, umożliwiające nam zawarcie takiej umowy, np. nazwisko Użytkownika, jego adres dostawy, miejsce zamieszkania, informacje o płatnościach lub informacje kontaktowe. Jeżeli Użytkownik nie zechce podać nam wymaganych informacji, zawarcie takiej umowy może być niemożliwe.

8. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

8.1. Użytkownik ma prawo:

• żądania od nas dostępu do danych osobowych Użytkownika, jak również ich usunięcia lub poprawiania;
• żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych w celach marketingu bezpośredniego; oraz
• żądania od nas przekazania Użytkownikowi (oraz każdej osobie lub podmiotowi wyznaczonemu przez Użytkownika) cyfrowego pliku zawierającego dane osobowe Użytkownika (prawo do przenoszenia danych);

8.2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie cofnąć zgodę, na podstawie której możemy przetwarzać jego dane osobowe w określonym celu.

8.3. Aby skorzystać z powyższych praw, można się z nami skontaktować w sposób przedstawiony poniżej.

8.4. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

9. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi, można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Adres pocztowy: HOUR PASSION SAS, 76, rue de Reuilly – CS81231, Paris Cedex 12, France

Numer telefonu: +33.1.44.68.27.27

Adres e-mail: hourpassion@swatchgroup.com


 

×

Company information

This Website is operated by :

Hour Passion SAS
76-78 rue de Reuilly
F-75012 Paris
Phone : +33 1 44 68 27 27
Fax : +33 1 43 47 21 67
Email : hourpassion@swatchgroup.com
 

Registered office :

Paris/France
 

Register of Commerce :

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (France)
Registration number : 501 364 541
VAT number : IC FR 9250136454100026

×

Warunki korzystania z witryny

1. Wstęp 

1.1 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania ze strony internetowej („Warunki”) przed skorzystaniem z niniejszej witryny („Witryna”). Dostęp do Witryny i korzystanie z niej oznacza, że akceptują Państwo niniejsze Warunki i zgadzają się na ich przestrzeganie. W przeciwnym razie nie należy korzystać z Witryny.
 
1.2 Witryna jest prowadzona przez by Hour Passion  SAS 76, rue de Reuilly-CS 81231, 75583 Paris Cedex 12 ( „Hour Passion..”, „My”, „Nas”, „Nasz”), która również wydała niniejsze Warunki. 

1.3 Spółka Hour Passion   może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki. Wszelkie zmiany są dla Państwa wiążące, w związku z tym powinni okresowo odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualnie obowiązującymi Warunkami.

2. Cel i treść witryny 

2.1 Wszystkie informacje i materiały zamieszczone w Witrynie przedstawiane są wyłącznie w celu przekazania ogólnych informacji o produktach i usługach Hour Passion oraz ich promocji. Takie informacje i materiały nie stanowią oferty handlowej na produkty i/lub usługi świadczone przez spółkę Hour Passion lub oficjalnych sprzedawców detalicznych lub inne osoby trzecie, nie są też poradami ani innymi instrukcjami korzystania z produktów i/lub usług Hour Passion. 

2.2 Witryna może zawierać informacje o naszych światowych produktach i usługach , z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Odniesienie do danego produktu lub usługi  Hour Passion  nie oznacza, że ten produkt lub usługa jest lub będzie dostępna w Państwa lokalizacji.

3. Treści dodawane przez użytkownika 

3.1 Należy mieć świadomość, że za każdym razem, gdy zamieszczają Państwo informacje w Witrynie (np. na forum lub w księdze gości), informacje te mogą być dostępne dla innych użytkowników. Należy zatem starannie dobierać umieszczane i udostępniane innym użytkownikom informacje. 

3.2 Hour Passion nie rości sobie praw własności do tekstu, plików, obrazów, zdjęć, materiałów wideo, materiałów dźwiękowych, prac autorskich ani jakichkolwiek innych materiałów, które Państwo umieszczą („Materiały Użytkownika”) w Witrynie. Po umieszczeniu Materiałów Użytkownika, nadal zachowują Państwo wszystkie prawa własności do nich, a także prawo do korzystania z nich w wybrany przez Państwa sposób. Umieszczając Materiały Użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem udzielają Nam Państwo niniejszym niewyłącznej, przenoszalnej i bezpłatnej licencji do korzystania z nich na całym świecie, z możliwością udzielania sublicencji, na wykorzystywanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne pokazywanie, powielanie i rozpowszechnianie Materiałów Użytkownika udostępnionych przez Państwa w Witrynie i za jej pośrednictwem lub w poświęconej  Hour Passion części platformy zewnętrznej (Facebook, Twitter itp.), do czasu usunięcia przez Państwo tych Materiałów z Witryny. 

3.3 Oświadczają i gwarantują Państwo, że: (i) są Państwo właścicielem Materiałów Użytkownika, które zostały przez Państwa umieszczone w Witrynie lub w inny sposób są Państwo uprawnieni do udzielenia wyżej opisanej licencji, oraz (ii) zamieszczenie przez Państwa Materiałów Użytkownika w Witrynie nie narusza prawa do prywatności, prawa do publikacji, praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych lub jakichkolwiek innych praw osoby fizycznej lub spółki. 

3.4 Wyłącznie Państwo są odpowiedzialni za Materiały Użytkownika, które umieszczają w Witrynie. Nie mogą Państwo umieszczać, przesyłać lub dzielić się Materiałami Użytkownika w Witrynie, których Państwo nie stworzyli lub nie mają Państwo pozwolenia na ich umieszczenie. Materiały Użytkownika nie zawsze są sprawdzane przez Hour Passion przed ich zamieszczeniem i niekoniecznie odzwierciedlają opinie lub politykę Hour Passion. Hour Passion nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, co do Materiałów Użytkownika lub dokładności i wiarygodności tych Materiałów lub jakichkolwiek treści lub informacji, które przekazują Państwo pozostałym użytkownikom. Nie mogą Państwo publikować ani przesyłać żadnych materiałów niezgodnych z prawem oraz takich które mogą zostać sklasyfikowane jako groźba, pomówienie, zniesławienie, a także mających charakter obsceniczny, skandaliczny, podburzający, pornograficzny lub bluźnierczy lub materiałów, które stanowią lub zachęcają do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo. 

3.5 Witryna oferuje użytkownikom możliwość stworzenia własnego konta przez podanie pewnych informacji. W szczególności będą Państwo musieli wybrać adres poczty elektronicznej i hasło. Na Państwu spoczywa całkowita odpowiedzialność za utrzymanie w poufności Państwa hasła. Zgadzają się Państwo nie wykorzystywać konta, adresu poczty elektronicznej lub hasła innego użytkownika pod żadnym pozorem i nie ujawniać Państwa hasła osobom trzecim. Wyrażają Państwo zgodę na natychmiastowe powiadomienie nas o jakimkolwiek podejrzeniu nieuprawnionego użycia Państwa konta lub dostępu do Państwa hasła. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za używanie Państwa konta.

3.6 Hour Passion wyraźnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji lub materiałów publikowanych lub przekazywanych przez kogokolwiek, które naruszają niniejsze zasady, włączając w to wszelkie oferty zegarków. Hour Passion będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania oraz stosować się do postanowień sądów żądających lub nakazujących spółce Hour Passion ujawnienie tożsamości każdej osoby publikującej takie informacje lub materiały.

4. Prawa własności intelektualnej 

4.1 Witryna wraz z wszelkimi informacjami, tekstem, obrazami, zdjęciami, klipami audio i wideo, wzorami, grafikami, logotypami, symbolami, nazwami, oznaczeniami produktów i oznaczeniami korporacyjnymi, a także całym oprogramowaniem zawartym w Witrynie i wszystkimi pozostałymi plikami oraz ich wyborem i organizacją („Treść Witryny”), podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i prawa do wzorów, które przysługują [Hour Passion], jej podmiotom stowarzyszonym, jej użytkownikom lub licencjodawcom, z zastrzeżeniem wszystkich praw. Żadna Treść Witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, opracowywana, powielana, publikowana ponownie, pobierana, wyświetlana, umieszczana, przesyłana lub sprzedawana w jakiejkolwiek postaci lub za pomocą jakichkolwiek środków, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Hour Passion, z tym, że powyższe nie ma zastosowania do Materiałów Użytkownika, które w sposób zgodny z prawem umieszczą Państwo w Witrynie. Ponadto żadne treści cyfrowe nie mogą być kopiowane do innych programów bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Hour Passion

4.2 Z zastrzeżeniem, że mogą Państwo korzystać z Witryny, udzielona zostaje Państwu ograniczona licencja na dostęp do Witryny i Treści Witryny oraz na korzystanie z nich i pobieranie lub drukowanie kopii jakiejkolwiek części Treści Witryny, do której uzyskali Państwo prawidłowy dostęp, jednakże wyłącznie na Państwa własny, niekomercyjny użytek oraz pod warunkiem zachowania w stanie nienaruszonym wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych prawach zastrzeżonych. Licencja podlega Warunkom i nie obejmuje stosowania eksploracji danych (data mining), programów-robotów lub podobnych metod zbierania lub wydobywania danych. Z wyjątkiem Państwa własnych Materiałów Użytkownika, nie mogą Państwo wprowadzać lub ponownie publikować Treści Witryny w jakimkolwiek miejscu w Internecie, intranecie lub extranecie, ani też włączać ich do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji; wszelkie inne sposoby korzystania z Treści Witryny są ściśle zabronione. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Treści Witryny w sposób inny, niż wyraźnie wskazany w niniejszych Warunkach, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Hour Passion, jest ściśle zabronione i skutkuje wypowiedzeniem licencji udzielonej zgodnie z niniejszymi Warunkami. Ewentualne nieuprawnione użycie może również naruszać obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. prawa autorskie i prawo znaków towarowych oraz obowiązujące regulaminy i statuty dotyczące komunikacji. O ile nie wskazano wyraźnie w niniejszych Warunkach, żadne postanowienie niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako udzielające jakiejkolwiek licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej. 

4.3 „ Hour Passion" oraz inne znaki towarowe, logotypy, znaki szczególne, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, nazwy usług i inne znaki (łącznie „Znaki Towarowe”) umieszczone w Witrynie są przedmiotem praw do znaków towarowych i innym praw spółki Hour Passion i jej podmiotów stowarzyszonych. Naszych Znaków Towarowych nie można wykorzystywać, także jako części znaków towarowych i/lub części nazw domen, w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, w jakikolwiek sposób, który mógłby wywołać konfuzje, a także nie można ich kopiować, naśladować lub używać, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Hour Passion. Użycie / niewłaściwe użycie przez Państwa Znaków Towarowych umieszczonych w Witrynie lub jakiejkolwiek innej Treści Witryny, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Warunkach, jest ściśle zabronione. 

5. Zastrzeżenie 

5.1 Chociaż spółka Hour Passion dokłada należytych starań, aby uwzględnić w Witrynie dokładne i aktualne informacje, nie udziela jennak gwarancji ani nie składa oświadczeń w odniesieniu do Treści Witryny, które są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności spółka Hour Passion nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez Państwa z Treści Witryny nie naruszy praw osób trzecich, które nie należą lub nie są ze spółką Hour Passion powiązane. 

5.2 Spółka Hour Passion nie przyjmuje odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia Państwa sprzętu komputerowego lub innego mienia, ani ze wirusy, którymi Państwa sprzęt komputerowy lub innych sprzęt może zostać zarażony w związku z ich dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem jej albo w związku z pobieraniem przez Państwa jakichkolwiek materiałów, danych, tekstu, materiału wideo lub audio z Witryny. 

5.3 Spółka Hour Passion  zastrzega sobie prawo do przerwania lub zaprzestania udostępniania części lub wszystkich funkcjonalności Witryny. Spółka  Hour Passion nie przyjmuje odpowiedzialności za przerwanie lub zaprzestanie udostępniania wszystkich lub części funkcjonalności Witryny, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem działania lub zaniechania spółki [COMPANY NAME SHORT] lub jej podmiotu stowarzyszonego lub osoby trzeciej.

5.4 Treść Witryny może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Spółka  Hour Passion  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek i/lub ulepszeń Treści Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania o nich.

6. Linki do i z innych witryn internetowych 

6.1 Jako że spółka Hour Passion nie ma żadnej kontroli nad witrynami osób trzecich, do których linkowana jest Witryna, ani nie rekomenduje tych stron oraz, ponieważ spółka  Hour Passion nie dokonywała przeglądu żadnych witryn internetowych, do których linkowana jest Witryna, przyjmują Państwo do wiadomości, że spółka Hour Passion nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wszelkich zewnętrznych stron internetowych ani innych stron internetowych, do których linkowana jest Witryna. Odpowiedzialność za dostęp do zewnętrznych stron internetowych i linkowanych witryn osób trzecich spoczywa wyłącznie na użytkownikach. 

6.2 Linkowanie do Witryny, zewnętrznych stron internetowych lub innych stron internetowych odbywa się na Państwa wyłączne ryzyko. Korzystając z takich linków, zdają sobie Państwo sprawę, że obowiązywać wówczas będą zastrzeżenia prawne i polityka prywatności danej linkowanej strony, które mogą różnić się od zastrzeżeń prawnych i polityki spółki Hour Passion. Jeśli chcieliby Państwo podać link do Witryny, mogą to zrobić jedynie poprzez linkowanie do strony głównej, ale bez jej powielania, oraz z zastrzeżeniem poniższych warunków. 

6.3 Ramkowanie Witryny przez strony lub elementy stron należących do podmiotów niebędących częścią The Swatch Group Ltd. nie jest dozwolone. Odnośniki szeregowe (in-line linking) lub inny sposób załączania części Witryny do stron internetowych podmiotów, które nie są częścią The Swatch Group Ltd. jest również zabronione.  

7. Dostęp do usługi 

7.1 Chociaż spółka Hour Passion stara się zapewnić dostępność Witryny przez całą dobę, nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeżeli Witryna będzie niedostępna w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres. 

7.2 Dostęp do Witryny może zostać tymczasowo i bez wcześniejszego powiadomienia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od Nas niezależnych.

8. Ograniczenie odpowiedzialności 

8.1 W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i z wyjątkiem szkód spowodowanych umyślnie lub przez rażące zaniedbanie, spółka Hour Passion oraz każda inna spółka powiązana z The Swatch Group Ltd., w tym ich członkowie kierownictwa, członkowie zarządu, pracownicy, wspólnicy lub agenci lub każdy z nich z osobna, wyłączają ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód w jakiejkolwiek wysokości i jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać po Państwa stronie lub po stronie osoby trzeciej (w tym, bez ograniczenia, wszelkich strat lub szkód bezpośrednich, pośrednich lub wynikowych lub utraty dochodu, zysków, wartości firmy lub danych) mających jakikolwiek związek z Witryną lub z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub wynikami korzystania z Witryny, wszelkich stron internetowych, które linkują do Witryny lub materiałów na takich stronach, w tym m.in. strat lub szkód spowodowanych wirusami, którymi Państwa sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inny sprzęt może zostać zarażony w związku z Państwa dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem jej lub pobieraniem przez Państwa jakichkolwiek materiałów z Witryny lub ze stron internetowych, które linkują do Witryny.  

9. Prywatność

9.1 Troszczymy się o Państwa prywatność i ochronę Państwa danych osobowych. 

10. Pozostałe postanowienia 

10.1 Zaniechanie przez spółkę Hour Passion wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa albo postanowienia Warunków nie oznacza odstąpienia od tego prawa lub postanowienia. Tytuły poszczególnych punktów Warunków służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych lub umownych. 
Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek postanowienia Warunków pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na ważność, zgodność z prawem bądź wykonalność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach. 

10.2 Warunki podlegają prawu szwajcarskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, bez uwzględnienia norm kolizyjnych lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwe sądy w miejscu, gdzie spółka Hour Passion ma siedzibę, obecnie, Paris, France , Switzerland, będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku ewentualnych sporów wynikających z Warunków i korzystania przez Państwa z Witryny, z zastrzeżeniem przysługującego nam prawa do wszczynania postępowań przeciwko użytkownikowi w miejscu jego zamieszkania.  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Warunków, należy zwrócić się na piśmie do 

Hour Passion SAS
76, rue de Reuilly-CS 81231
75583 Paris Cedex 12
France

lub za pośrednictwem  hourpassion@swatchgroup.com

×

Cookie

1. Informacje o tej Polityce dotyczącej plików cookie (ciasteczek), Pikseli i Wtyczek społecznościowych

1.1. Jest to polityka dotycząca plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych („Polityka plików cookie“) firmy HOUR PASSION SAS, 76, rue de Reuilly – CS81231, Paris Cedex 12, France, (“Hour Passion”, dalej określanej w tym dokumencie takimi zwrotami jak: „my“, „nas“ czy „nasz(e)“) Na potrzeby niniejszej Polityki plików cookie Hour Passion jest administratorem danych.

1.2. Niniejsza Polityka plików cookie informuje o sposobie, w jaki korzystamy z plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych w związku z korzystaniem i interakcją użytkowników z tą stroną internetową  i innymi zarządzanymi przez nas przejawami obecności w Internecie, w tym obecności w mediach społecznościowych i naszych aplikacjach ( łącznie określane jako „Strona internetowa”). Informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych uzyskanych w związku z korzystaniem i interakcją  użytkowników z tą Stroną internetową można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

1.3. Wszelkie  zmiany, , jakie możemy wprowadzić do naszej Polityki  plików cookie będą publikowane na tej Stronie internetowej lub zostaną przesłane na adres email użytkowników.

1.4. Obecnie obowiązująca Polityka plików cookie datowana jest na 22/05/2017.

2. Czym są pliki cookie, z jakich plików cookie korzystamy i jak można zrezygnować z akceptowania plików cookie?

2.1. Plik cookie (ciasteczko) to niewielki fragment danych przesyłany ze strony internetowej i przechowywany na komputerze (lub urządzeniu mobilnym) użytkownika przez jego przeglądarkę internetową, w czasie przeglądania stron internetowych. Pliki cookie stworzono z myślą o zapewnieniu niezawodnego mechanizmu „zapamiętywania“ przez strony internetowe informacji dotyczących stanu (np. elementów dodanych do koszyka) i rejestrowania aktywności użytkownika w zakresie przeglądania (włącznie z kliknięciami na poszczególne przyciski, logowaniem, czy zapisywaniem informacji o stronach odwiedzonych w przeszłości). Można je także wykorzystywać do „zapamiętywania“ dowolnych informacji, jakie użytkownik wprowadził wcześniej w polach formularzy, jak np. imię i nazwisko, adres, hasło czy numer karty kredytowej.

2.2. Nasza Strona internetowa, podobnie jak wiele innych, wykorzystuje pliki cookie. Różne pliki cookie mają nie tylko różny cel, ale także różny czas przechowywania. Czas przechowywania pliku cookie decyduje o tym, jak długo pozostanie on na komputerze użytkownika; po upływie tego czasu plik samoczynnie się usuwa.

2.3. Przeglądarki mogą automatycznie akceptować lub odrzucać pliki cookie, pozwalając jednak użytkownikowi na zmianę tych ustawień. Poprzez menu pomocy swojej przeglądarki można znaleźć informacje o tym, jak zmienić ustawienia obsługi plików cookie, jak włączyć powiadamianie o każdorazowym otrzymaniu nowego pliku cookie i jak całkowicie zablokować przyjmowanie tych plików. W razie takiego życzenia użytkownik może także zablokować lub usunąć pliki cookie wcześniej zaakceptowane. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie w następujących przeglądarkach, należy kliknąć na podany link.

- Google Chrome
- Microsoft Internet Explorer
- Apple Safari
- Mozilla Firefox
- Opera

2.4. Możemy ponadto zapewnić użytkownikom okazję do zarządzania wykorzystaniem poszczególnych rodzajów plików cookie poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów bezpośrednio na tej Stronie internetowej, zapewniając:
- banner informujący o plikach cookie wyświetlany podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej, pozwalający na zarządzanie niektórymi kategoriami plików,
- link do strony internetowej podmiotu będącego osobą trzecią, poświęconej zarządzaniu plikami cookie stosowanymi na naszej Stronie internetowej, która pozwala na zarządzanie niektórymi kategoriami plików cookie,
- podstronę poświęconą zarządzaniu plikami cookie stosowanymi na naszej Stronie internetowej, która pozwala na zarządzanie niektórymi kategoriami plików cookie; lub
- opcje interaktywne, na przykład przyciski zintegrowane z niniejszą Polityką plików cookie, pozwalające na zarządzanie niektórymi kategoriami plików cookie,

2.5. Oprócz opcji przedstawionych powyżej, użytkownik może zostać także skierowany na stronę internetową osoby trzeciej, na której może zrezygnować z plików cookie dotyczących reklam.

- YourOnlineChoices
- NAI Network Advertising Initiative

2.6. Użytkownik, który chce bardziej szczegółowo identyfikować i śledzić pliki cookie aktywowane na naszej Stronie internetowej, a także zarządzać nimi, może zainstalować oprogramowanie do śledzenia plików cookie, np. Ghostery.

2.7. Na naszej Stronie internetowej możemy wykorzystywać następujące pliki cookie, kategorie plików cookie i inne technologie (z wyjątkiem oprogramowania typu spyware) dla wskazanych celów i (jeśli ma to zastosowanie) wdrożonych przez naszych partnerów lub z ich pomocą:

- Bezwzględnie konieczne pliki cookie. Są to pliki cookie konieczne do działania Strony internetowej i realizacji usług zamawianych przez użytkowników. Obejmują one m.in. pliki cookie pozwalające logować się na zabezpieczone obszary Strony internetowej.

- Funkcjonalne pliki cookie. Są to pliki cookie rejestrujące informacje o wyborach, jakich użytkownik dokonuje na Stronie internetowej, np. jego nazwa użytkownika, język czy region. Pozwala nam to personalizować Stronię internetową dostosowując ją do użytkownika.

- Analityczne pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają nam gromadzić informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze Strony internetowej. np. poprzez liczenie odwiedzających i śledzenie ich nawigacji w obrębie Strony internetowej. Rejestrują one wizytę użytkownika na Stronie internetowej, odwiedzone zakładki i kliknięte linki. Te pliki cookie nie zbierają informacji pozwalających na identyfikację użytkownika. Wszystkie informacje są anonimowe. Pomaga nam to doskonalić działanie Strony internetowej.
 Możemy korzystać z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google, Inc. („Google“), do analizy tego, jak użytkownicy korzystają ze Strony internetowej. Informacje generowane przez Google Analytics są objęte polityką prywatności i polityką plików cookie firmy Google i będą one przesłane na serwery firmy Google w USA i tam przechowywane. Przed przesłaniem dane te zostaną zanonimizowane przez usunięcie ostatniego oktetu adresu IP. Następnie Google będzie przetwarzać je w naszym imieniu, celem oceny tego, jak użytkownik korzysta ze Strony internetowej i generowania raportów nt. ruchu na Stronie internetowej, a także świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google nie będzie wiązać adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Należy jednak zauważyć, że jeżeli użytkownik pozwolił Google, by wiązało jego historię przeglądania stron i aplikacji z jego kontem Google, a także udzielił Google zgody na używanie informacji powiązanych z kontem Google do personalizowania reklam, Google może łączyć analityczne pliki cookie i informacje zebrane przy ich pomocy z informacjami z konta Google użytkownika. Użytkownik może odmówić wykorzystywania plików cookie do celów wskazanych powyżej, przez stosowną konfigurację przeglądarki, jednak w takim przypadku niektóre funkcje Strony internetowej mogą być niedostępne. Użytkownik może także zrezygnować ze zbierania danych dotyczących użytkowania (z adresem IP włącznie) oraz ich przetwarzania poprzez pobranie i instalację dodatku  do aktualnie używanej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych użytkownika przez Google, można znaleźć na witrynie Google  Pliki cookie serwisu Google Analytics stosowane na naszej Stronie internetowej to:
o _ga: ten plik cookie zawiera unikalny identyfikator pozwalający rozróżniać użytkowników witryny, jego czas przechowywania to 2 lata,
o _gid: ten plik cookie zawiera unikalny identyfikator pozwalający rozróżniać użytkowników witryny, jego czas przechowywania to 24 godziny,
o _gat: celem tego pliku cookie jest dławienie zapytań przesyłanych do serwera, a jego czas przechowywania to 10 minut
 W przypadku użytkowników wchodzących na naszą witrynę z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) możemy korzystać z usługi Site Monitor zapewnianych przez Miaozhen Ltd., Beijing, PRC, („Miaozhen”) zamiast Google Analytics. Robimy to w tych samych celach i przy tych samych ograniczeniach, jednak serwery na które przesyłane są dane znajdują się w ChRL. Aby zrezygnować z usługi Site Monitor w swojej przeglądarce, prosimy wejść na stronę Miaozhen służącą do zarządzania rezygnacjami.
 Możemy również korzystać z Yandex Metrica, usługi świadczonej przez firmę YANDEX LLC, Rosja („Yandex”), do analizy korzystania ze Strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez Yandex Metrica podlegają polityce prywatności firmy Yandex, będą one przesyłane i przechowywane przez firmę Yandex na serwerach położonych w Rosji, Holandii i Finlandii i tam przechowywane, zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed przesłaniem dane te zostaną zanonimizowane przez usunięcie części adresu IP. Następnie Yandex będzie przetwarzać je w naszym imieniu, celem oceny tego, jak użytkownik korzysta ze Strony internetowej i generowania raportów nt. ruchu na Stronie internetowej, a także świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Yandex nie będzie wiązać adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Yandex. Użytkownik może odmówić wykorzystywania plików cookie do celów wskazanych powyżej, przez stosowną konfigurację przeglądarki, jednak w takim przypadku niektóre funkcje Strony internetowej mogą być niedostępne. Użytkownik może także zrezygnować ze zbierania danych dotyczących użytkowania (z adresem IP włącznie) oraz ich przetwarzania poprzez pobranie i instalację dodatku do aktualnie używanej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych użytkownika przez Yandex, można znaleźć na stronie internetowej Yandex .

- Pliki cookie mediów społecznościowych. Te pliki cookie umożliwiają udostępnianie treści Strony internetowej w mediach społecznościowych (jak np., Facebook, Twitter, Instagram). Nie kontrolujemy tych plików cookie, gdyż są one przesyłane przez same platformy mediów społecznościowych. W  poniższym ustępie  3 nt. pikseli i wtyczek mediów społecznościowych można znaleźć więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie mediów społecznościowych w połączeniu z wtyczkami społecznościowymi.

- Reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają nam dostarczać, na witrynach należących do osób trzecich, reklamy dostosowane do zainteresowania naszymi produktami i usługami wykazanego przez użytkownika podczas wizyty na naszej Stronie internetowej. Te pliki cookie nie zbierają danych pozwalających na identyfikację użytkownika. Wszystkie dane są anonimowe.
 Na naszej Stronie internetowej możemy stosować reklamy oparte na zainteresowaniach, włącznie z technologiami retargetingu i remarketingu zapewnianymi przez osoby trzecie („Dostawcy Zewnętrzni“, takie jak:
o Criteo SA, Paryż, Francja
o DoubleClick, oddział Google Ireland Limited, Dublin , Irlandia
o Google Analytics Advertising Features , usługa świadczona przez Google Inc., Mountain View, USA
o Facebook Ireland Limited ,  Dublin, Irlandia
o Instagram LLC, Menlo Park, USA
o Adform A/S, Kopenhaga, Dania

do analizy nawigacji użytkowników na naszej Strony internetowej. W oparciu o te informacje możemy prezentować użytkownikom spersonalizowane reklamy. W tym celu, na komputerze użytkownika przechowywane są pliki cookie. W trakcie wizyty użytkownika na naszej Stronie internetowej, ani Dostawcy Zewnętrzni, ani my sami nie zbieramy danych spersonalizowanych, ograniczając się do danych anonimowych. Stosowanie tych technologii jest całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dzięki takim danym możemy na przykład prezentować użytkownikom reklamy na stronach internetowych osób trzecich, które są spersonalizowane odpowiednio do zainteresowania naszymi produktami, np. jeżeli użytkownik odwiedza naszą Stronę internetową i wykazuje zainteresowanie daną linią produktów, technologia ta może później wyświetlić takiemu użytkownikowi dalsze informacje, w formie reklam prezentowanych w trakcie przeglądania innej witryny. Celem stosowania tej technologii jest jak najlepsze dostosowanie dostępnych informacji do zainteresowań użytkownika i sprawienie, by jego doświadczenie online wiązało się z przekazaniem możliwie jak największej ilości informacji. Użytkownik może jednak skonfigurować ustawienia przeglądarki tak, by nie przyjmowała nowych plików cookie i usunęła już zapisane. Opcje rezygnacji z przyjmowania plików cookie przesyłanych przez Dostawców Zewnętrznych można znaleźć klikając na poniższe linki:
o Criteo
o DoubleClick
o Google Analytics Advertising Features
o Facebook 
o Instagram 
o Adform

Anonimowe dane utworzone w trakcie stosowania Google Analytics Advertising Features mogą być używane do tworzenia raportów demograficznych i raportów o zainteresowaniach, jak również raportów o wyświetleniach w sieci.

3. Czym są piksele i wtyczki społecznościowe, z których korzystamy i jak można zrezygnować z ich używania?

Na naszej Stronie internetowej wykorzystujemy także inne technologie, które pozwalają zarówno nam samym jak i Dostawcom Zewnętrznym zapewniać użytkownikom bardziej spersonalizowane i zaangażowane doświadczenia internetowe, np. poprzez zaoferowanie im w kanałach mediów społecznościowych reklam dostosowanych do indywidualnych zainteresowań czy umożliwienie dzielenia się wrażeniami z naszej Strony internetowej poprzez media społecznościowe. W związku z powyższym stosujemy następujące technologie:

- Piksele Facebooka. Piksele Facebooka składają się z małych fragmentów kodu i niemal niewidocznych „kropek“ o rozmiarach piksela, umieszczonych na naszej Stronie internetowej, które wiążą wizytę użytkownika na naszej Stronie internetowej z Facebookiem. W trakcie ładowania się piksela Facebook umieszcza na komputerze użytkownika tzw. plik cookie „fr“, co pomaga Facebookowi w zapewnianiu użytkownikowi bardziej spersonalizowanych reklam, a także w pomiarze i doskonaleniu reklam. Okres przechowywania tego pliku cookie to 90 dni. Więcej informacji na temat plików cookie stosowanych przez Facebook można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Należy pamiętać, że po umieszczeniu na urządzeniu użytkownika pliku cookie „fr“, Facebook może śledzić jego zachowanie w sieci także na innych stronach internetowych, które stosują piksel Facebooka lub jego wtyczkę społecznościową.

- Wtyczki społecznościowe. Wtyczki społecznościowe to małe fragmenty kodu, łączące wizytę użytkownika na naszej Witrynie z daną platformą mediów społecznościowych Dostawcy Zewnętrznego. Wtyczka społecznościowa powiadomi Dostawcę Zewnętrznego, że dany użytkownik odwiedził naszą Stronę internetową, może także pozwolić mu na odczyt informacji z plików cookie, jakie wcześniej przesłał na komputer użytkownika. Stosujemy wtyczki społecznościowe następujących Dostawców Zewnętrznych:
o Facebook 
o Twitter 
o LinkedIn 
o Pinterest 
o Google 
o VK 
o Weibo

Więcej informacji na temat wtyczki społecznościowej danego Dostawcy Zewnętrznego można uzyskać klikając na link obok jego nazwy. Prosimy pamiętać, że nie mamy wpływu na działanie tych wtyczek społecznościowych, dane jakie one zbierają, ani na to jak Dostawca Zewnętrzny wykorzystuje zebrane informacje. Więcej informacji o tym, jak owi Dostawcy Zewnętrzni wykorzystują dane osobowe zebrane poprzez swoje wtyczki społecznościowe można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych dostawców.

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy zebrane dane?

W celu przetwarzania danych osobowych użytkownika na warunkach wskazanych w niniejszej Polityce plików cookie (z wyjątkiem Bezwzględnie koniecznych plików cookie i funkcjonalnych plików cookie) zwracamy się do użytkownika o wyrażenie zgody.

5. Jak długo przetwarzamy zebrane dane?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów opisanych powyżej lub do czasu gdy użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie, chyba że wystąpi nadrzędny interes nasz lub osoby trzeciej nakazujący utrzymanie identyfikowalności danych, wystąpi prawny lub regulacyjny obowiązek bądź sądowy lub administracyjny nakaz zabraniający nam dokonania anonimizacji danych. 

6. Kto ma dostęp do zgromadzonych danych?

6.1. Użytkownik ma świadomość, że korzystanie przez nas z analitycznych i społecznościowych plików cookie może wiązać się z możliwością uzyskania przez Dostawców Zewnętrznych tych plików pewnych informacji o użytkowniku, włącznie ze sposobem przeglądania stron internetowych. Więcej informacji o tym, jak owi Dostawcy Zewnętrzni wykorzystują dane osobowe użytkownika można znaleźć w oferowanych przez nich materiałach.

6.2. W zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników i udostępnienia im Strony internetowej korzystamy z usług dostawców zewnętrznych takich jak firmy hostingowe.

7. Komu ujawniamy i przekazujemy zebrane dane?

Na potrzeby wyjaśnionego już wykorzystywania plików cookie i innych technologii obsługiwanych przez (lub za pomocą) wspomnianych partnerów możemy przesyłać dane osobowe użytkownika do państw trzecich, w tym do krajów, które nie są uważane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych przez właściwe organy regulacyjne, np. do krajów nieuznawanych przez Komisję Europejską lub szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji za zapewniające taki poziom. W takim przypadku zapewniamy odpowiednią lub stosowną ochronę danych osobowych użytkowników poprzez zobowiązanie takich odbiorców danych do przestrzegania wiążących zobowiązań umownych zgodnych ze stosownymi standardami zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne lub polegając na innych zabezpieczeniach, jak np. certyfikacja własna zatwierdzona przez właściwy organ regulacyjny. Można skontaktować się z nami w celu uzyskania kopii obowiązującej umowy lub innych zabezpieczeń (zob. ustęp 9 poniżej).

8. Jakie są prawa użytkownika?

8.1. Użytkownik ma prawo:

- żądać od nas dostępu do przetwarzanych przez nas jego danych osobowych oraz ich skorygowania lub usunięcia.
- żądać od nas ograniczenia zakresu przetwarzania przez nas jego danych osobowych, w szczególności w celu sprzeciwienia się przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego; oraz
- żądać od nas przekazania użytkownikowi w pliku cyfrowym (lub dowolnej osobie lub podmiotowi, jakie wskaże) przetwarzanych przez nas danych osobowych (prawo do przenoszenia danych).

8.2.  Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wskazanych powyżej

8.3. Skorzystanie z powyższych praw wymaga skontaktowania się z nami (jak wskazano poniżej w pkt 9)

8.4.  Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego miejscowo dla użytkownika organu odpowiedzialnego.

9. Jak można się z nami skontaktować?

Aby zadać jakiekolwiek pytanie bądź skorzystać z któregoś z uprawnień użytkownika, należy skontaktować się z nami w następujący sposób:

• Adres do korespondencji: HOUR PASSION SAS, 76, rue de Reuilly – CS81231, Paris Cedex 12, France
• Numer telefonu: +33.1.44.68.27.27
• Adres e-mail: hourpassion@swatchgroup.com
 

 

 

×
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez tę Stronę internetową plików cookie i podobnych technologii w celu udostępnienia mi tej Strony internetowej i jej funkcji, a także w celu zbierania informacji o sposobie wykorzystania Strony oraz przedstawiania mi spersonalizowanych reklam. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu nimi, zapoznaj się z naszą Informacją o plikach cookie.   Tak -- Nie

      HOUR PASSION jest koncepcyjnym typem sklepu, należącym do Swatch Group – największego na świecie producenta zegarków. Od chwili założenia, specjalizuje się on w sprzedaży detalicznej zegarków i biżuterii wielu marek.